VESNICE ROKU 2023
24.2.2023
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.3.2023
VESNICE ROKU 2023
24.2.2023
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.3.2023

Aktuality


 


Informativní setkání MAP III

info setkání map

V úterý 28. 2. 2023 proběhlo v Rumburku informativní setkání aktérů ve vzdělávání v rámci projektu MAP III.

Hlavním řečníkem byl Mgr. Bohumil Kartous, PhD., který věnoval svůj příspěvek tématu vzdělání a výchově pro 21. století. 

Všimli jste si, jak se za posledních 20 let změnil svět? Vznikla digitální dimenze, nová dimenze lidské existence. Enormě narůstá přenos dat, technologií, nadnárodní korporace vlastní sociální sítě a ovlivňují digitální svět. Digitální dimenze vstupuje do všeho, od globálních konfliktů, přes ekonomiku, mezilidské vztahy až po ty nejintimnější vrstvy našeho života. A vstoupila také do dětství. Vstoupila do něj tak, že současnou nastupující generaci lze s trochou nadsázky považovat za odlišný lidský druh. Současné děti vstupují do světa, který je diametrálně odlišný od toho, co v dětství zažili jejich rodiče (a učitelé). A musejí se vyrovnávat s problémy a výzvami, které jejich rodiče neznali. Jejich rodiče totiž sami těžce zápasí s faktem, že digitální dimenze obrátila jejich představy o životě naruby. A v této situaci vlastní nejistoty a často marné snahy pochopit, o co vlastně v nové a stále se měnící realitě kráčí, mají vychovávat a vzdělávat děti pro budoucnost. K čemu máme své děti vést? A děláme to? Co je třeba k tomu, aby děti nebyly jen datovými dojnicemi, pasivními konzumenty cukrů a kybercukrů? Příspěvek vzbudil diskusi a zamyšlení o vlivu umělé inteligence v našem každodenním životě, stejně jako diskusi nad tím, jak bude vzdělávání a škola vypadat v budoucnu, zda a jak jsme jako lidé schopni reagovat na rychlý vývoj technologií.