Uzavření kanceláře z provozních důvodů
2.11.2023
Kariérové poradenství ve školách v Ústeckém kraji
13.11.2023
Uzavření kanceláře z provozních důvodů
2.11.2023
Kariérové poradenství ve školách v Ústeckém kraji
13.11.2023

Aktuality


 


Kariérové poradenství je třeba podpořit

čši

Česká školní inspekce zveřejnila výsledky šetření žáků 9. tříd základních škol. Zkoumala výsledky ve vzdělávání ve čtenářské gramotnosti, cizím jazyce a dalších předmětech. Výsledky mají sloužit jako podklad jak pro učitele, jak vést hodiny více motivujícím způsobem, tak i pro ministerstvo při práci na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 

Mezi hlavní zjištění patří:

- významný podíl žáků byl zařazen do kategorie nedostatečných výsledků, např. 29% z chemie

- lepších výsledků dosáhli žáci víceletých gymnázií a žáci s vyšším socioekonomickým statusem

- z územního hlediska dosáhli slabších výsledků žáci ze škol v Ústeckém kraji

- existují významné rozdíly ve výsledcích na úrovni škol 

- ani za zajímavé, ani za užitečné nepovažuje předměty desetina žáků

Další zjištění a celou zprávu si přečtete zde.