DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.8.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.8.2022

KONFERENCE K PROJEKTU

PODPORA SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ AKTÉRŮ PRO INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ NA ŠLUKNOVSKU A V HORNÍ LUŽICI

Dne 22. června 2022 proběhla ve společenském sále Pivovaru Kocour Varnsdorf závěrečná konference k projektu PODPORA SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ AKTÉRŮ PRO INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ NA ŠLUKNOVSKU A V HORNÍ LUŽICI. Tato akce byla součástí projektu podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Na konferenci byla představena (Mgr. Stanislav Rataj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha) podoba Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027, především s ohledem na novou Prioritu 1 – Inovace a konkurenceschopnost, která bude zaměřena na posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic.

Následovalo představení expertního posouzení možností podpory spolupráce, setkávání a společného plánování v regionech Šluknovska a Horní Lužice. Prezentující (Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. a Ing. Tomáš Siviček, PhD., Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem) krátce představili socioekonomickou analýzu území a pak se již soustředili na výzvy regionů, na oblasti zájmů, doporučené cíle a aktivity, které by měli regionální aktéři rozvíjet v dalších letech.

Pak přišel na řadu blok čtyř workshopů, které představily čtyři zajímavá témata:

Workshop I: Využití infrastruktury a formátů při přenosu technologií do příhraničního regionu.

- Michal Lattner, PhD, Vědeckotechnický park, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ)

Workshop II: Udržitelné chlazení a ohřev pro malé a střední pivovary.

- Lutz Richter, projektový manažer Institutu pro vzduchotechniku a chladicí techniku v Drážďanech (DE)

Workshop III: Využití inovativních výrobních technologií v oblasti 3D tisku k založení start-upu ve Varnsdorfu (CZ)

- Jiří Dužár a Martin Řípa, Start-up Posedla z Varnsdorfu (CZ).

Workshop IV: Jak můžeme pokračovat ve stávajících přeshraničních iniciativách a dále je využívat pro rozvoj energetického a strojírenského odvětví?

- Tomáš Siviček, vědecký pracovník, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ).

 

Na šest desítek účastníků ocenilo úroveň akce a výběr témat a vyslovili přání, abychom v těchto aktivitách pokračovali dál. To nám dává sílu do přípravy dalších společných projektů, ve kterých chceme zužitkovat jak výstupy expertního materiálu, tak také nově nabyté kontakty na zajímavé a důležité aktéry v Horní Lužici a ve Šluknovském výběžku.