Vzdělávací akce na podporu přírodovědné gramotnosti
28.2.2019
Výzva MAS na podporu komunitního života
18.3.2019
Vzdělávací akce na podporu přírodovědné gramotnosti
28.2.2019
Výzva MAS na podporu komunitního života
18.3.2019

Aktuality


 


Kulatý stůl na téma "Potřeby území MAS v sociální oblasti"

 

Kulatý stůl MAS Český sever na téma "Potřeby území MAS v sociální oblasti"

Varnsdorf, 15. 3. 2019, tisková zpráva MAS Český sever, z. s.

 

Dne 14. 3. 2019 proběhlo na MAS Český sever v pořadí druhé setkání u diskuzního „kulatého stolu“, tentokrát na téma „Potřeby území MAS v sociální oblasti“. V sídle MAS se sešli zástupci poskytovatelů sociálních služeb, představitelé měst a obcí a konzultantka Agentury pro sociální začleňování.

Ing. Eva Hamplová, vedoucí pracovník SCLLD a projektová manažerka OPZ, seznámila přítomné se střednědobým hodnocením Strategie MAS týkající se sociální oblasti.

Dále pak předložila informaci o možnostech čerpání dotací z OPZ, zejména o podpoře v oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání.

Martina Novotná, koordinátorka projektu Komunitní plánování sociálních služeb, seznámila přítomné s výstupy projektu Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku. Především byly zmíněny oblasti, ve kterých jsou sociální služby poskytovány v omezené míře či v území zcela chybí.

Následná diskuze se primárně týkala otázek, jakou výši podpory a na jakou službu by bylo možné z OPZ čerpat. Diskuze se dotkla také problematiky drogově závislých v území, růstu latentní kriminality na území ORP Varnsdorf, nedostatku tréninkových bytů pro osoby s duševní poruchou, vracející se z ústavního léčení či malometrážních bytů pro osamělé seniory.

 

Martina Novotná, MAS Český sever, z. s.

 

Snímky z jednání: