Vzdělávací akce na podporu přírodovědné gramotnosti
28.2.2019
Výzva MAS na podporu komunitního života
18.3.2019

Aktuality


 


Kulatý stůl na téma "Potřeby území MAS v sociální oblasti"

 

Kulatý stůl MAS Český sever na téma "Potřeby území MAS v sociální oblasti"

Varnsdorf, 15. 3. 2019, tisková zpráva MAS Český sever, z. s.

 

Dne 14. 3. 2019 proběhlo na MAS Český sever v pořadí druhé setkání u diskuzního „kulatého stolu“, tentokrát na téma „Potřeby území MAS v sociální oblasti“. V sídle MAS se sešli zástupci poskytovatelů sociálních služeb, představitelé měst a obcí a konzultantka Agentury pro sociální začleňování.

Ing. Eva Hamplová, vedoucí pracovník SCLLD a projektová manažerka OPZ, seznámila přítomné se střednědobým hodnocením Strategie MAS týkající se sociální oblasti.

Dále pak předložila informaci o možnostech čerpání dotací z OPZ, zejména o podpoře v oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání.

Martina Novotná, koordinátorka projektu Komunitní plánování sociálních služeb, seznámila přítomné s výstupy projektu Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku. Především byly zmíněny oblasti, ve kterých jsou sociální služby poskytovány v omezené míře či v území zcela chybí.

Následná diskuze se primárně týkala otázek, jakou výši podpory a na jakou službu by bylo možné z OPZ čerpat. Diskuze se dotkla také problematiky drogově závislých v území, růstu latentní kriminality na území ORP Varnsdorf, nedostatku tréninkových bytů pro osoby s duševní poruchou, vracející se z ústavního léčení či malometrážních bytů pro osamělé seniory.

 

Martina Novotná, MAS Český sever, z. s.

 

Snímky z jednání: