Jarní trhy na Valdeku
21.3.2016
Večer s Alenou MiIhulovou
10.4.2016
Jarní trhy na Valdeku
21.3.2016
Večer s Alenou MiIhulovou
10.4.2016

Aktuality


 


Příprava Strategického plánu obce Okrouhlá

MAS Český sever, z. s. bude ve spolupráci s obcí Okrouhlá zpracovávat Strategický plán obce. Obyvatelé a všichni dotčení aktéři budou mít možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím několika veřejných projednání. První z nich připadá na 7. dubna. 

Strategický plán je koncepční dokument, který určuje hlavní směry rozvoje obce ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Zároveň stanovuje cíle a priority v klíčových otázkách ekonomických a socioekonomických dané obce. Je to vlastně návod nebo kuchařka, která popisuje, kam se bude ubírat rozvoj obce v nadcházejícím minimálně osmiletém období. Zároveň mapuje, kde bude možné získat dotační prostředky pro spolufinancování navrhovaných opatření a to jak z národních tak evropských zdrojů.

Strategický plán bude dokument, který bude tvořen v souladu s metodikou MMR. Nebude se jednat o dokument připravený tzv.: „od stolu“, ale bude projednáván komunitním způsobem, tedy zapojením obyvatel a místních aktérů. Bude vycházet z přání a potřeb obyvatel. Obyvatelé a všichni dotčení aktéři budou mít možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím série několika veřejných projednávání. Ta se uskuteční vždy v předem daném termínuv Zasedací místnosti Obecního úřadu Okrouhlá č. p. 36, začátek všech jednání bude vždy v 18 hodin.

 

Plánované termíny veřejných projednávání:

  • Čtvrtek 7. 4. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36
  • Čtvrtek 21. 4. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36
  • Čtvrtek 5. 5. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36
  • Čtvrtek 19. 5. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36

 

Pokud se vás problematika přímo dotýká, chcete se zapojit a podělit se o své nápady, náměty, připomínky a kritiku, pokud vám není lhostejná kvalita života ve vaší obci, přijďte to říct nahlas. Váš názor nás zajímá. Přijďte se zapojit a podělit o své nápady a vize.

O průběhu tvorby Strategického plánu obce Okrouhlá budeme průběžně informovat.

Tisková zpráva MAS 4/2016
30.3. 2016

MAS Český sever, z. s.
www.masceskysever.cz
tel. 724 778 296