Výrobci z Českosaského Švýcarska byli oceněni na Zahradě Čech
22.9.2020
Dotační výzva na přípravu vodohospodářských projektů
24.9.2020

Aktuality


 Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH

V pondělí 21. 9. se  uskutečnila první schůzka Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Je vytvořena v rámci přípravy nové strategie MAS Český sever pro období 2021 – 2027 a jejím smyslem je zrevidovat a zanalyzovat dosavadní zkušenosti, pojmenovat aktuální problémy a potřeby.  Schůzka se uskutečnila v Domě Českého Švýcarska za účasti těchto zástupců organizací činných v cestovním ruchu:

Jan Šmíd – ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Jiří Rak -  destinační manager společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Marie Kárová - ředitelka DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.

Jana Nastoupilová – zástupce svazku obcí Novoborska

Václav Hieke – předseda KČT Krásná Lípa

Marek Hartych a Dana Štefáčková z MAS Český sever

Další jednání se uskuteční  koncem října 2020 v Okrouhlé.