Výrobci z Českosaského Švýcarska byli oceněni na Zahradě Čech
22.9.2020
Dotační výzva na přípravu vodohospodářských projektů
24.9.2020
Výrobci z Českosaského Švýcarska byli oceněni na Zahradě Čech
22.9.2020
Dotační výzva na přípravu vodohospodářských projektů
24.9.2020

Aktuality


 Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH

3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO CR

Ve středu 9.12. 2020 se  uskutečnila již třetí schůzka tzv. Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Na programu byla: SWOT ANALÝZA ÚZEMÍ MAS ČESKÝ SEVER pro novou SCLLD.

Hledali jsme společně odpovědi na následující otázky:

Jaká opatření v oblasti CR mohou pomoci udržitelnému rozvoji území MAS?

Jakými opatřeními (posilováním silných stránek a využitím příležitostí) je možné zmírňovat či předcházet definovaným hrozbám?

Jak mohou identifikované příležitosti posíliti slabé stránky v území MAS?

Výsledky tohoto jednání je zveřejněno zde:

Schůzka se uskutečnila v Domě Českého Švýcarska za účasti těchto zástupců organizací činných v cestovním ruchu:

Jan Šmíd – ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s., Jiří Rak -  destinační manažer společnosti České Švýcarsko o.p.s., Marie Kárová - ředitelka DMO Lužické a Žitavské hory, z.s., Jana Nastoupilová – zástupce svazku obcí Novoborska, Václav Hieke – předseda KČT Krásná Lípa, Marek Hartych a Dana Štefáčková z MAS Český sever.

 

 

 

 

 

 

 

2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO CR

Ve středu 4.11. proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro cestovní ruch. Z důvodu opatření epidemie COVID se setkání uskutečnilo on -line formou přes internetové prostředí Google - Meet. Spojení fungovalo skvěle a připojili se tito členové pracovní skupiny: Jan Šmíd a Jiří Rak z ops České Švýcarsko, Marie Kárová z DA Lužické hory, Jana Nastoupilová ze Svazku obcí Novoborsko a Marek Hartych a Dana Štefáčková Z MAS Český sever. Pan Václav Hieke z KČT krásná Lípa byl ze zdravotních důvodů omluven.

Na programu byly následující body:

  • Shrnutí výstupů z minulé schůzky  - pojmenovat aktuální problémy a potřeby v oblasti CR v rámci SCLLD.
  • Návrh konkrétních optaření na řešení  pro jednotlivé problémové oblasti v SCLLD.

 

 

 

 

 

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO CR

V pondělí 21. 9. se  uskutečnila první schůzka Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Je vytvořena v rámci přípravy nové strategie SCLLD MAS Český sever pro období 2021 – 2027 a jejím smyslem je zrevidovat a zanalyzovat dosavadní zkušenosti, pojmenovat aktuální problémy a potřeby.  Schůzka se uskutečnila v Domě Českého Švýcarska za účasti těchto zástupců organizací činných v cestovním ruchu:

Jan Šmíd – ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Jiří Rak -  destinační manager společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Marie Kárová - ředitelka DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.

Jana Nastoupilová – zástupce svazku obcí Novoborska

Václav Hieke – předseda KČT Krásná Lípa

Marek Hartych a Dana Štefáčková z MAS Český sever

zápis ze schůzky Zápis PS CR 1. setkání

Další jednání se uskuteční  koncem října 2020 v Okrouhlé.