Webinář Duševní zdraví ve škole
15.10.2021
Veletrh Jak na společné vzdělávání 2021
25.10.2021
Webinář Duševní zdraví ve škole
15.10.2021
Veletrh Jak na společné vzdělávání 2021
25.10.2021

Aktuality


 


Výjezdní setkání – nakládání s odpady, příklady dobré praxe.

Termín: 12.10. – 14.10.2021

Zástupci měst a obcí ze Šluknovského výběžku se zúčastnili minulý týden odborné třídenní exkurze, která byla zaměřená na řešení ODPADOVÉHO hospodaření, které se stává v našem regionu hodně diskutovaným tématem. Navštívil jsem řadu zajímavých míst, viděli příklady dobré praxe:

Mšeno - Dobrovolný svazek obcí EKOD – řeší si společně odpadové a oběhové  hospodářství

Dolní Břežany u Prahy – mikroregion má své technické služby pro několik obcí, řeší si jak odpady, tak údržbu zeleně apod.

SOMPO, a.s. Pelhřimov – akciovka slouží pro 117 obcí,  vybudovala centrální skládku odpadů a velkokapacitní dotříďovací linku odpadů.

ESKO-T Třebíč - zakladatelem společnosti ESKO-T je SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY se 100% vlastnickým podílem. Společnost ESKO-T dlouhodobě působí na poli odpadového hospodářství. Věnuje se i environmentální výchově, osvětě a poradenství.

LIKO Svitavy - poskytuje služby pro 60 tis. obyvatel v oblasti svozu komunálního odpadu od obyvatel i podnikatelů.

Obec Kněžice - Projekt energeticky soběstačné obce Kněžice je založen na přeměně odpadních surovin na bioplyn a v kombinaci s přímým spalováním fytomasy pak utváří uzavřený energetický kruh, z něhož vystupuje elektřina jako zpeněžované zboží pro veřejnost a teplo pro místní spotřebu obyvatel obce.

Výjezdu se účastnili tito zástupci: Obec Rybniště, město Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf, Jiříkov, Vilémov a obce Svor, Nový Oldřichov a Lobendava, Ludvíkovice, zástupci podnikatelů z Českého Švýcarska a zástupci MAS Český sever.

Video k exkurzi zde:

Tato exkurze je  realizována v rámci projektu DSO TOLŠTEJN: Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku podpořeného MMR, podprogram číslo 117D8210K6611.