Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.
15.1.2018
Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí ukončen!
25.1.2018
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.
15.1.2018
Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí ukončen!
25.1.2018 


Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP - příjem žádostí byl ukončen.