Zveřejňujeme harmonogram výzev OP TAK
1.9.2023
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.9.2023
Zveřejňujeme harmonogram výzev OP TAK
1.9.2023
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.9.2023

Aktuality


 


Výzva pro podnikatele na pořízení technologií a zařízení právě vyhlášena

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. První výzvu s alokací 5 milionů dnes, tj. 4.9.2023 ve 12:00 vyhlásila MAS Český sever. 

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. 

Na co je možné žádat: Získat prostředky je možné na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. 

Termín vyhlášení výzvy: 4.9.2023 ve 12:00

Termín ukončení výzvy: 6.10.2023 ve 12:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou.

Výše alokace: 5 090 000 Kč. 

Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. 

Celkové způsobilé výdaje výzvy jsou tedy 10 180 000 Kč. Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

 

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou.

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 11.9.2023 ve 14 hodin na adrese kanceláře MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf - 1. patro.

Zveřejňované dokumenty: 

Výzva 1 OP TAK

Povinná osnova Podnikatelského plánu.

Interní postupy MAS Český sever

Harmonogram výzev MAS Český sever v programovém rámci OP TAK