Dotace na mateřské a základní školy
7.2.2023
GRANTY 500
14.2.2023
Dotace na mateřské a základní školy
7.2.2023
GRANTY 500
14.2.2023

Aktuality


 


Výzvy pro střední školy z Ústeckého kraje z Fondu pro spravedlivou transformaci

6. výzva – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji

6. výzva - Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji

 

Upozorňujeme žadatele, že byla vyhlášena výzva č. 6 z Operačního programu Spravedlivá transformace financovaná z Fondu pro spravedlivou transformaci. Zaměření výzvy jsou Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji.

 

Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.

 

Zahájení příjmu žádostí bude spuštěno dne 15. 2. 2023 ve 12:00 a ukončeno dne 31. 12. 2023 taktéž ve 12:00!!!

 

Minimální výše dotace 900 tis. Kč na podpořenou školu/školské zařízení Maximální výše dotace 350 mil. Kč na podpořenou školu/školské zařízení

 

Výše dotace 85% z celkových způsobilých nákladů Více informací k dispozici na webu

Operačního programu Spravedlivá transformace: https://opst.cz/dotace/6-vyzva/

 

 

9. výzva – Konektivita škol v Ústeckém kraji – Operační program Spravedlivá transformace

 

Upozorňujeme žadatele, že byla vyhlášena výzva č. 9 z Operačního programu Spravedlivá transformace financovaná z Fondu pro spravedlivou transformaci. Zaměření výzvy je Konektivita (středních) škol v Ústeckém kraji.

Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Zahájení příjmu žádostí bude spuštěno dne 15. 2. 2023 ve 12:00 a ukončeno dne 31. 12. 2023 taktéž ve 12:00!!!

 

Minimální výše dotace 500 tis. Kč na podpořenou školu/školské zařízení Maximální výše dotace 30 mil. Kč na podpořenou školu/školské zařízení

 

Výše dotace 85% z celkových způsobilých nákladů Více informací k dispozici na webu

 

Operačního programu Spravedlivá transformace: https://opst.cz/dotace/9-vyzva/