STRATEGIE SCLLD 2021-2027
3.1.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.1.2022
STRATEGIE SCLLD 2021-2027
3.1.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.1.2022

Aktuality


 Začínající podnikatelé, Ústecký kraj pro vás otevírá dotační program

Již posedmé mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Podat žádost o dotaci lze od 7. března 2022 do 11. března 2022.

Tisková zpráva ze dne 3. ledna 2022

 

INFORMACE K DOTAČNÍMU PROGRAMU NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ

 

 

„Dotační program na podporu začínajících podnikatelů s alokací 8 milionů korun byl vyhlášený právě dnes v pondělí 3. ledna 2022. O finanční prostředky může požádat každý malý začínající podnikatel se sídlem v Ústeckém kraji, který získal či získá oprávnění k podnikání v roce 2021 nebo 2022,“ sdělila krajská radní pro oblast strategie, přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.

 

Maximální částka, kterou lze od kraje v rámci dotace získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů projektu, zbylých 30 % musí podnikatel pokrýt ze svých zdrojů. 

 

Finanční prostředky je možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně dva roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků.

 

Pro usnadnění administrativy spojené s podáním žádosti o dotaci uspořádají pracovníci odboru podpory podnikání, inovací a transformace pro zájemce on-line seminář, během kterého představí správný způsob vyplnění žádosti a ostatních potřebných dokumentů. On-line seminář proběhne ve středu 2. února 2022 od 14:00 hodin. 

 

Přihlásit na seminář se lze pomocí formuláře: ZDE 

 

Všechny potřebné informace a materiály jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje: ZDE