Projekty k podpoře byly vybrány
9.1.2024
Nová výzva do OP TAK
1.2.2024
Projekty k podpoře byly vybrány
9.1.2024
Nová výzva do OP TAK
1.2.2024

Aktuality


 


Práce na rámcových vzdělávacích programech pokračují

V návaznosti na již proběhlé projekty MAP I – III realizované v našem území v letech 2016 – 2023 vstupuje do své zahajovací fáze projekt MAP IV – Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk, který stejně jako předchozí projekty řeší téma vzdělávání ve Šluknovském výběžku.

Jeho cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání a navázat tak na strategické plánování v uvedených oblastech.

V rámci MAP IV aktuálně probíhají aktivity pro rozvoj a aktualizaci strategického rámce. Dochází k jednání s členy řídícího výboru MAP a se členy jednotlivých platforem vzdělávání pro zajištění další spolupráce.

V průběhu realizace projektu budou brány v úvahu aktuální strategické dokumenty, které byly vytvořeny v předchozích letech. Díky realizaci projektu ve specifickém cíli 2.4 budeme přispívat i k lepší socioekonomické integraci marginalizovaných skupin. Záměrem je rozvíjet klíčové dovednosti posílením pedagogických a didaktických dovedností učitelů s cílem přispět k rozvoji potenciálu každého žáka.