Zahájení aktivit projektu MAP IV
25.1.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.2.2024
Zahájení aktivit projektu MAP IV
25.1.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.2.2024

Aktuality


 


Nová výzva do OP TAK

 

MAS Český sever ukončila, vyhodnotila a zaregistrovala projekty z první výzvy  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Připravujeme pro vás druhou výzvu!

Výše alokace pro 2. výzvu bude 2 993 202,50 Kč, celkové způsobilé výdaje jsou tedy 5 986 405 Kč – 50% dotace. Maximální výše projektu (CZV) je 2 mil. Kč na aktivity -  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. Režim podpory de minimis. Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Termín vyhlášení 2. výzvy je 5.2.2024. Projekty je možné podávat do 8.3.2024.

K předložení projektového záměru je povinný seminář nebo konzultace.

Seminář je naplánován na 14.2.2024 v kanceláři MAS – Národní 486, Varnsdorf od 14 hodin.

Již nyní můžete konzultovat své záměry. Kontakt: hamplova@masceskysever.cz