Práce na rámcových vzdělávacích programech pokračují
4.1.2024
Zahájení aktivit projektu MAP IV
25.1.2024
Práce na rámcových vzdělávacích programech pokračují
4.1.2024
Zahájení aktivit projektu MAP IV
25.1.2024

Aktuality


 


Projekty k podpoře byly vybrány

 

Výběrová komise provedla na svém jednání dne 6.12.2023 výběr a seřazení projektů obdržených do 1. výzvy OP TAK dle získaného bodového ohodnocení.

Představenstvo MAS hlasovalo per rollam s ukončením dne 14.12.2023, kdy byla obdržena souhlasná vyjádření všech 9 členů Představenstva MAS.

 Všem podpořeným subjektům gratulujeme! 

Poř. číslo

Žadatel

Bodové hodnocení

CZV

1

TYSSA 1770 a.s.

90

1 311 124,50

2

Marko Szabó

80

888 258

3

ABX, spol. s.r.o.

50

1 994 212,50