PF 2019
13.12.2018
Semináře o změnách ve školské legislativě
8.1.2019

Aktuality


 


Zahajujeme cyklus diskusních kulatých stolů

Vážení přátelé,

připravili jsme pro vás sérii diskusních kulatých stolů na různá témata. Vaše názory nás zajímají a pomohou nám při hodnocení naší strategie rozvoje území MAS Český sever. Prvním tématem je problematika životního prostředí, která se bude projednávat ve čtvrtek 13. prosince od 14 hodin v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, Varnsdorf.

Co bude obsahem našeho prvního setkání?

  • budeme vám prezentovat, jaké projektové záměry z oblasti životního prostředí mohou být za pomoci dotace podpořeny;
  • dozvíte se více o našich výzvách k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí;
  • budeme diskutovat o tom, jak vnímáte problematiku životního prostředí v našem regionu, v jednotlivých obcích či chráněných územích;
  • z naší debaty vyplyne, co by mělo být předmětem podpory v novém programovém období 2021+, o kterém se začíná právě vyjednávat;
  • na setkání jsme pozvali starosty obcí z území MAS Český sever a zástupce těchto institucí: AOPK - pracoviště Ústí nad Labem, Správa Národního parku České Švýcarsko, ČSOP Tilia, České Švýcarsko o. p. s., dále jsme pozvali místní zemědělce, členy MAS Český sever;
  • na setkání dále touto cestou zveme ty, které problematika životního prostředí ve vztahu k našemu regionu zajímá.

Svou účast potvrďte, prosím, na info@masceskysever.cz do 12. 12. 2018. Kapacita zasedací místnosti je omezena.

Těšíme se na vaše názory a postřehy! 

Druhé setkání plánujeme na leden 2019, tématem bude sociální oblast.

 

Dokument ke stažení:

 Pozvánka Kulaté stoly _letáček_

Kancelář MAS Český sever, z. s.