Předvánoční koncert v Růžové
13.12.2017
V únoru zahajujeme další semestr Univerzity třetího věku
9.1.2018
Předvánoční koncert v Růžové
13.12.2017
V únoru zahajujeme další semestr Univerzity třetího věku
9.1.2018

Aktuality


 


Živá knihovna povolání 2017

Ve čtvrtek dne 2.11.2017 se v KD Střelnice v Rumburku konala Živá knihovna povolání. Jednalo se o historicky první akci obdobného charakteru v rámci Šluknovského výběžku. Hlavním organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Naše MAS Český sever, z.s. společně s Úřadem práce krajskou pobočkou Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Rumburk, pak generálními partnery akce. Město Rumburk bylo mediálním partnerem akce. 

 

Tisková zpráva MAS Český sever

Ve čtvrtek dne 2.11.2017 se v KD Střelnice v Rumburku konala Živá knihovna povolání. Jednalo se o historicky první akci obdobného charakteru v rámci Šluknovského výběžku.

V rámci Živé knihovny povolání shlédlo téměř 350 účastníků - žáků 9. a 8. tříd a jejich pedagogů (ze 13ti Základních škol z regionu) interaktivní prezentaci 9 povolání, kdy si žáci a pedagogové mohli sami daná povolání na přítomné technice a simulátorech vyzkoušet. Žáci se také dozvěděli, kde se v regionu pro dané povolání mohou dále vzdělávat, na jaké střední škole, případně učilišti, a také kde v regionu pak získají pro dané pozice pracovní uplatnění.

Hlavním organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Naše MAS Český sever, z.s. společně s Úřadem práce krajskou pobočkou Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Rumburk, pak generálními partnery akce. Město Rumburk bylo mediálním partnerem akce.

O interaktivní prezentaci povolání se postarali partneři akce - společnosti: Benteler Automotive Rumburk, s.r.o, TOS Varnsdorf a.s., Belden Lukram s.r.o, Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., KWL s.r.o., TOPOS, a.s. a Helago-CZ, s.r.o.

Byla prezentována následující povolání, která jsou v regionu dlouhodobě poptávána: svářeč, obráběč kovů, kontrolor kvality, mechatronik, konstruktér, nástrojař-seřizovač, dělník při montáži kabelových svazků, strojní mechanik-zámečník, praktická sestra.

Všichni přítomní žáci měli možnost po shlédnutí prezentací vyplnit soutěžní kvíz a získat power banku. Ze všech bezybně vyplněných kvízů byl na konci akce vylosován dětský vítěz, který obdržel tablet.

Cílem akce bylo zvýšit motivaci u pedagogů k výuce a u žáku ke studiu polytechnických oborů a představit jim možnosti, jak se uplatnit na regionálním trhu práce. Zaměření akce přispívá k zajištění potřebné kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a zamezení odchodu mladých lidí ze Šluknovského výběžku a mimo Ústecký kraj.

Na základě ohlasů ze škol soudíme, že se akce velmi vydařila a měla i očekávaný přínos. Rádi bychom tedy Živou knihovnu povolání uspořádali i v budoucích letech pro další generace žáků.

MAS Český sever, z.s. spolufinancovala akci z projektu "Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000375, který je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).32

Hana Kracmanová

MAS Český sever, z. s.

Varnsdorf