Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Jaká je aktuální situace v MAS?

Jaká je aktuální situace v MAS?
05. 12. 2016 12.46

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují...

Valná hromada MAS Český sever

Valná hromada MAS Český sever
21. 11. 2016 14.51

Srdečně zveme členy MAS Český sever na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 15 hodin ve Vzdělávacím středisku VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, Karlově ulici. Na programu bude projednání a schválení interních směrnic a finančních záležitostí MAS. 

Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství

Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství
22. 08. 2016 10.15

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Český sever, z.s., a Euroregionem Nisa ve výši 12.630 eur na projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. číslo ERN-0209-CZ-23.05.2016. Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství a zároveň ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území. Za tímto účelem bude vytvořeno pět nových tras, které se budou vázat k jednotlivým přírodním živlům – vzduchu, zemi, vodě a ohni. 

MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici

MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20. 06. 2016 11.47

Na sedmnáctém ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v České Kamenici měla svůj prezentační stánek MAS Český sever. Partnerem MAS při organizování prezentace byla Celostátní síť pro venkov.

Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení

Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení
04. 03. 2016 09.49

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever za období 2014 - 2020 byla 2. března 2016 odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. ledna letošního roku ve Chřibské.

Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016

Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016
03. 03. 2016 15.02

Vydali jsme nové jarní číslo Zpravodaje MAS Český sever. Z obsahu upozorňujeme na článek o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 - 2020, dále přinášíme rekapitulaci všech podpořených projektů v uplynulém programovém období, informujeme o významu lokální ekonomiky...

Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena

Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena
01. 02. 2016 12.25

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. byla schválena na valné hromadě MAS 19. ledna 2016 ve Chřibské.

Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA

Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA
24. 01. 2016 14.58

Přinášíme přehled dotací a grantů Ústeckého kraje a Nadace VIA. Nemáte-li potřebné zkušenosti se zpracováním projektového záměru nebo vlastní žádosti, nabízíme vám nezbytnou konzultaci, ale i zpracování dokumentace, řízení projektu a další aktivity.

Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum

Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum
20. 01. 2016 12.26

MAS Český sever uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem Poradenské centrum. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 s termínem ukončení nejpozději do 30. 6. 2016.

Valná hromada MAS Český sever

Valná hromada MAS Český sever
22. 12. 2015 18.47

V úterý 19. ledna 2016 se v restauraci Radnice ve Chřibské uskuteční Valná hromada MAS Český sever, z. s. Schůze bude zahájena v 16 hodin. Podklady obdrží členové v dostatečném předstihu e-mailem.

Nový název naší MAS vešel v platnost!

Nový název naší MAS vešel v platnost!
21. 09. 2015 10.00

Všechny členy, partnery a příznivce MAS Šluknovsko upozoňujeme na to, že od září nás najdou již pod novým názvem MAS Český sever, z. s. Se změnou názvu souvisí i vznik našeho nového loga a nových webových stránek.