Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu
IROP_CZ_RO_B_C RGB_768

Chcete se stát projektovým manažerem v MAS Český sever?

Chcete se stát projektovým manažerem v MAS Český sever?
21. 07. 2017 10.19

Hledáme projektového manažera - vedoucího realizačního týmu, jehož zdopovědností bude koordinace projektu, zaměřeného na sociální služby. Nabízíme hlavní pracovní poměr od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2019. Svůj životopis a motivační dopis zašlete do 15. 8. 2017.

Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP

Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20. 07. 2017 15.30

Upozorňujeme, že byl aktualizován harmonogram výzev pro IROP v rámci PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Český sever vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu 2017 (místo původně plánovaného měsíce července). Příjem žádostí o podporu bude zahájen rovněž v srpnu, ukončení příjmu žádostí bude v listopadu letošního roku. 

MAS vyhlásí 2. května svou první výzvu PRV v novém období

MAS vyhlásí 2. května svou první výzvu PRV v novém období
29. 04. 2017 14.58

MAS Český sever, z. s. vyhlásí 2. 5. 2017 Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Půjde o první výzvu v novém programovém období a oblasti podpory budou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. v období 2014 - 2020 pod názvem Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi! Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s. v době od 12. 6. do 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem 25. 7. 2017. 

Harmonogram výzev MAS pro IROP - CLLD

Harmonogram výzev MAS pro IROP - CLLD
27. 03. 2017 11.00

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS Český sever plánuje vyhlásit letos v červenci a odstartuje tak realizaci Komunitně vedeného místního rozvoje, registrační číslo strategie CLLD_16_01_039. Příjem žádostí bude probíhat v době od července do září 2017. První výzva bude zaměřena na bezpečnost dopravy, druhá výzva na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, třetí výzva na rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení.

Změny ve vedení Národní sítě MAS ČR a Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje

Změny ve vedení Národní sítě MAS ČR a Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje
19. 03. 2017 17.05

Na valné hromadě NS MAS ČR v Hranicích na Moravě byl 16. března zvolen novým předsedou Ing. Jiří Krist z MAS Opavsko. Změna nastala také ve vedení Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje, v jehož čele stanula Ing. Eva Hamplová z naší MAS, která vystřídala dosavadní předsedkyni Hanu Dufkovou z MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Strategie MAS schválena!

Strategie MAS schválena!
14. 03. 2017 14.58

Vážení přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o naši radost nad čerstvě schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever 2014 - 2020. První výzvy bychom chtěli vyhlásit letos v květnu. Děkujeme Vám všem za spolupráci při tvorbě strategie!

Vaše MAS Český sever.

Pozvánka na valnou hromadu MAS Český sever

Pozvánka na valnou hromadu MAS Český sever
28. 02. 2017 10.04

Členy MAS Český sever srdečně zveme na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 od 15 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Již od 14.30 h proběhne krátká schůzka představenstva MAS. 

Jaká je aktuální situace v MAS?

Jaká je aktuální situace v MAS?
05. 12. 2016 12.46

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují...

Valná hromada MAS Český sever

Valná hromada MAS Český sever
21. 11. 2016 14.51

Srdečně zveme členy MAS Český sever na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 15 hodin ve Vzdělávacím středisku VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, Karlově ulici. Na programu bude projednání a schválení interních směrnic a finančních záležitostí MAS. 

Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství

Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství
22. 08. 2016 10.15

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Český sever, z.s., a Euroregionem Nisa ve výši 12.630 eur na projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. číslo ERN-0209-CZ-23.05.2016.

MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici

MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20. 06. 2016 11.47

Na sedmnáctém ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v České Kamenici měla svůj prezentační stánek MAS Český sever. Partnerem MAS při organizování prezentace byla Celostátní síť pro venkov.

Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení

Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení
04. 03. 2016 09.49

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever za období 2014 - 2020 byla 2. března 2016 odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. ledna letošního roku ve Chřibské.

Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016

Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016
03. 03. 2016 15.02

Vydali jsme nové jarní číslo Zpravodaje MAS Český sever. Z obsahu upozorňujeme na článek o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 - 2020, dále přinášíme rekapitulaci všech podpořených projektů v uplynulém programovém období, informujeme o významu lokální ekonomiky...

Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena

Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena
01. 02. 2016 12.25

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. byla schválena na valné hromadě MAS 19. ledna 2016 ve Chřibské.

Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA

Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA
24. 01. 2016 14.58

Přinášíme přehled dotací a grantů Ústeckého kraje a Nadace VIA. Nemáte-li potřebné zkušenosti se zpracováním projektového záměru nebo vlastní žádosti, nabízíme vám nezbytnou konzultaci, ale i zpracování dokumentace, řízení projektu a další aktivity.

Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum

Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum
20. 01. 2016 12.26

MAS Český sever uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem Poradenské centrum. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 s termínem ukončení nejpozději do 30. 6. 2016.

Valná hromada MAS Český sever

Valná hromada MAS Český sever
22. 12. 2015 18.47

V úterý 19. ledna 2016 se v restauraci Radnice ve Chřibské uskuteční Valná hromada MAS Český sever, z. s. Schůze bude zahájena v 16 hodin. Podklady obdrží členové v dostatečném předstihu e-mailem.

Nový název naší MAS vešel v platnost!

Nový název naší MAS vešel v platnost!
21. 09. 2015 10.00

Všechny členy, partnery a příznivce MAS Šluknovsko upozoňujeme na to, že od září nás najdou již pod novým názvem MAS Český sever, z. s. Se změnou názvu souvisí i vznik našeho nového loga a nových webových stránek.