PS pro rovné příležitosti projednala novou strategii
10.12.2020
Vánoční přání z MAS Český sever
16.12.2020
PS pro rovné příležitosti projednala novou strategii
10.12.2020
Vánoční přání z MAS Český sever
16.12.2020

Aktuality


 České školy naučí, děti ani učitelé spokojení ale nejsou

Mezinárodní šetření TIMSS 2019, které zjišťuje úroveň žáků 4. tříd základních škol v matematice a přírodopisu, ale také postoje žáků, učitelů či rodičů ke škole, přineslo zajímavá zjištění. Česko patří ve výsledcích testů k nadprůměrným, ale má nejméně spokojené žáky, učitele i rodiče v Evropě. České děti škola naučí, ale nedokáže zajistit, aby v ní žáci a učitelé byli spokojení. Zprávu zveřejnila ČŠI.

Šetření TIMSS 2019 se zaměřuje na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků. Zpráva v češtině je zveřejněna na webu ČŠI.

Čeští žáci 4. třídy dosáhli v šetření TIMSS 2019 nadprůměrného výsledku v matematice i v přírodovědě. Po propadu a velkém zhoršení v roce 2007 se výsledek českých žáků zlepšuje. Za posledních dvanáct let se čeští žáci zlepšili ve všech okruzích matematiky nejvíce ze zúčastněných zemí. Výsledky žáků v přírodovědě od r. 2011 stagnují. Přesto dosahují nadprůměrných výsledků v mezinárodním srovnání, Česko se umístilo na 13. příčce v matematice a 11. v přírodovědě. Z jiného pohledu v přírodovědě ztrácíme. Česko spolu s Belgií a Rakouskem jsou členské země EU s nejnižší podporou badatelských aktivit ze strany učitele v hodinách přírodovědy. 

Ve spokojenosti se Česko propadá. Do školy chodí nerado nejvíce dětí z EU. Spokojení nejsou ani učitelé, ani rodiče. Přestože výsledky českých žáků jsou nadprůměrné, sebevědomí jim chybí. Třeba v přírodovědě si věří vůbec nejméně ve srovnání s žáky z celé EU. Ani v předškolním vzdělávání nejsou výsledky dobré. Šetření zjišťovalo čtenářské a početní činnosti při nástupu do školy, jinak řečeno, jak připravené z předškolního vzdělávání děti byly. Bohužel Česko patří v předškolní přípravě k nejhorším v EU. 

Podrobná srovnání i krajská porovnání jsou k dispozici ve zprávě.