DOTAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2020
3.9.2020
Kdy je dítě zralé pro nástup do školy
13.9.2020
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2020
3.9.2020
Kdy je dítě zralé pro nástup do školy
13.9.2020

Aktuality


 


COVID -  UBYTOVÁNÍ

Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování naleznete zde.

Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic od pátku 11. září 2020.

Žadatel vyplní žádost o dotaci (online formulář), která je přístupná na odkazu https://zadosti.sfpi.cz/ a odešle ji (včetně příloh dle bodu 13. této výzvy, v případě, že jsou tyto přílohy relevantní) datovou schránkou. V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou, zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@sfpi.cz, do emailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu nebo doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelnu SFPI.

Případné dotazy zasílejte na adresu COVID-Ubytovani@sfpi.cz

Informace poskytujeme pouze v pracovních dnech  v době mezi 9.00 – 16.00 na níže uvedených telefonních číslech:

704 619 871 NEBO 704 619 875

Doplňující informace:

  • Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.
  • COVID – Ubytování počítá pouze s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu Airbnb.
  • Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení.

Tabulka dotací dle typu ubytovacího zařízení