Nové fyzikální centrum v Děčíně
4.10.2022
Setkání v jedinečné multimediální učebně v Krásné Lípě
12.10.2022
Nové fyzikální centrum v Děčíně
4.10.2022
Setkání v jedinečné multimediální učebně v Krásné Lípě
12.10.2022

Aktuality


 


Celostátní síť pro venkov a Centrum pro komunitní práci střední Morava
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář s exkurzí


Možnosti úspěšného podnikání na venkově

13. - 14. října 2022

Pivovar Kocour Varnsdorf s. r. o.

Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf

Dvoudenní akce je realizovaná pro místní akční skupiny (MAS), zemědělce, neziskové organizace, samosprávu a další subjekty zapojené do implementace

Komunitně vedeného místního rozvoje - Community‐led Local Development (CLLD).
Seminář je zaměřen na podporu podnikatelů (zemědělské subjekty, malí a střední podnikatelé, spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců) v rámci realizace CLLD z Programu rozvoje venkova, Společné zemědělské politiky (SZP).

Do programu semináře budou zařazeny přednášky na téma formy pomoci podnikatelům na venkově se zaměřením nejen na zemědělství, možnosti využití podpor EU, národních, vlastních, finančních nástrojů, úvěrů a záruk.
Účastníci budou seznámeni s možnostmi účinné marketingové komunikace i s podporou tzv. „chytrých“ investic.

V programu zazní příklady úspěšných podpůrných projektů ze zdrojů EU zaměřených zejména na malé a střední podniky Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV).

Podrobný program zde

SOUHRNNÝ SBORNÍK VŠECH PŘÍSPĚVKŮ ZE SETKÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE