Možnosti úspěšného podnikání na venkově
10.10.2022
INFOMAPA
12.10.2022
Možnosti úspěšného podnikání na venkově
10.10.2022
INFOMAPA
12.10.2022

Aktuality


 


Setkání v jedinečné multimediální učebně v Krásné Lípě

20221011_143604

V úterý 11.10. proběhlo setkání projektu MAP v multimediální učebně ZŠ Krásné Lípě díky podpoře RNDr. Ivany Jäcklové, ředitelky školy . Paní ředitelka Ivana Jäcklová představila vznik myšlenky multimediální učebny s projekční koulí, která je jednou z 5ti obdobných projekčních koulí v ČR a je jako jediná umístěna v prostorách základní školy. Škola ji představila veřejnosti v rámci letošního projektu Noc vědců. Od 1. října, 2022 je učebna využívána standardně ve výuce. Zatím získávají zkušenosti.

Od ledna 2022 nabídne učebnu spolu s připraveným programem školám v regionu k exkurzím. Současná představa je připravit několik tematicky různých 2 hodinových výukových programů pro děti a žáky. Po dohodě lze připravit i individuální výukový program (kontaktní osoba Jakub Rattay). Program bude připraven pro ZŠ, ale je zvažována možnost i pro MŠ.  Takto připravený program lze využít v rámci projektových dní, v rámci projektu NPI/Národní program obnovy atp. Podmínky budou upřesněny.

Inovativní prvky ve vzdělávání – praktické využití multifunkční učebny ve výuce představil Jakub Rattay, vedoucí pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Krom vybavení učebny (promítací koule, laserová řezačka, 3D tiskárny, interaktivní tabule), výukového programu země a vesmír, představil i aplikace a další nástroje pro zpestření výuky.  Zúčastnění na závěr diskutovali o možnostech využití nabídky výukových programů v prostorách multimediální učebny v regionu. Proběhla diskuse nad vhodností a výběrem IT pomůcek ve výuce.  

Aktuální informace o projektu MAP III krátce shrnula Hanka Kracmanová, hlavní manažerka projektu. Zúčastněným shrnula nabídky (dáváme prolinky) vzdělávání pedagogů v rámci projektu SYPO (navigace – webináře – vybrat jednotlivou oblast/kabinet), vzdělávání NPI nabízí např. i lektora pro sborovnu zdarma. Možnosti vzdělávání zahrnují webináře vč. záznamů. Pomoc se zaváděním změn RVP v ICT - nabídka IT guru a regionální konzultanti NPI. Upozornila na intenzivní podporu kariérového poradenství – TKAP a snahu zapojit všechny školy v Ústeckém kraji. Avízo školení kariérového poradenství pro zástupce škol z okresu Děčín bylo rozesláno.