Integrovaný regionální operační program

28.6.2018

Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP

V úterý 19. června 2018 zasedala výběrová komise MAS Český sever za přítomnosti zástupců CRR v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení projektů ve Výzvě č. 1 MAS – IROP – Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever a ve Výzvě č. 2 MAS – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever.
12.2.2018

Prodloužená Výzva č. 2 IROP byla ukončena 12. února.

Zájemce o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme, že jsme prodlouženou Výzvu č 2 ukončili 12. února v 16 hodin. Prodloužení se týkalo pouze Výzvy č. 2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Důvodem pro prodloužení doby příjmu žádostí bylo navýšení absorpční kapacity podaných projektů do příslušné výzvy.
25.1.2018

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí ukončen!

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí byl již ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze tohoto článku.
20.1.2018

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí byl ukončen.

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze článku.
15.1.2018

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí byl již ukončen, do uzávěrky příjmu nebyla zaregistrována žádná žádost o dotaci.

Přehled všech aktualit IROP.