Integrovaný regionální operační program

15.3.2017

Interní postupy MAS

Řídící orgán IROP schválil návrh Interních postupů MAS Český sever po zapracování všech jeho připomínek. Tuto finální verzi pak odsouhlasilo také Představenstvo MAS v hlasování „per rollam“ dne 23.8.2017.
20.2.2017

Etický kodex hodnotitele

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu předložených na základě výzvy Místní akční skupiny 
30.1.2017

IROP

Harmonogram výzev najdete v příloze tohoto článku.

Přehled všech aktualit IROP.