Integrovaný regionální operační program

20.7.2017

Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP

Upozorňujeme, že byl aktualizován harmonogram výzev pro IROP v rámci PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Český sever vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu 2017 (místo původně plánovaného měsíce července). Příjem žádostí o podporu bude zahájen rovněž v srpnu, ukončení příjmu žádostí bude v listopadu letošního roku.
30.5.2017

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí o dotaci je prodloužen do 2. února 2018 do 16 hodin.
30.4.2017

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí je prodloužen do 2. února 2018 do 16 hodin.
15.3.2017

Interní postupy MAS

Řídící orgán IROP schválil návrh Interních postupů MAS Český sever po zapracování všech jeho připomínek. Tuto finální verzi pak odsouhlasilo také Představenstvo MAS v hlasování „per rollam“ dne 23.8.2017.
20.2.2017

Etický kodex hodnotitele

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu předložených na základě výzvy Místní akční skupiny 
30.1.2017

IROP

Harmonogram výzev najdete v příloze tohoto článku.

Přehled všech aktualit IROP.