Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023
Více jak 200 úspěšných žádostí NZÚL
7.8.2023

Aktuality


 


Pro podnikatele připravujeme výzvu na pořízení technologií a zařízení

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. První výzvu s alokací 5 milionů připravuje MAS Český sever na září 2023. Již nyní nabízíme podnikům konzultace jejich záměrů. 

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Výše alokace pro výzvu s předpokládaným termínem vyhlášení 4. září 2023 bude 5 090 000 Kč. Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. Celkové způsobilé výdaje výzvy jsou tedy 10 180 000 Kč. Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

Získat prostředky je možné na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. 

Již nyní můžete konzultovat své záměry s vedoucí programu Ing. Evou Hamplovou

Základní parametry výzvy jsou uvedeny zde: op-tak_vyzva_tz-1 (3)

Podrobný popis podporovaných aktivit je k dispozici zde