Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023
Více jak 200 úspěšných žádostí NZÚL
7.8.2023
Zveme Vás na Divadelní léto ve stodole
20.7.2023
Více jak 200 úspěšných žádostí NZÚL
7.8.2023

Aktuality


 


Pro podnikatele připravujeme výzvu na pořízení technologií a zařízení

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. První výzvu s alokací 5 milionů připravuje MAS Český sever na září 2023. Již nyní nabízíme podnikům konzultace jejich záměrů. 

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Výše alokace pro výzvu s předpokládaným termínem vyhlášení 4. září 2023 bude 5 090 000 Kč. Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. Celkové způsobilé výdaje výzvy jsou tedy 10 180 000 Kč. Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

Získat prostředky je možné na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. 

Již nyní můžete konzultovat své záměry s vedoucí programu Ing. Evou Hamplovou

Základní parametry výzvy jsou uvedeny zde: op-tak_vyzva_tz-1 (3)

Podrobný popis podporovaných aktivit je k dispozici zde