Vize transformace Ústeckého kraje – aktuálně
6.7.2021
FOKUSNÍ SKUPINA
14.7.2021
Vize transformace Ústeckého kraje – aktuálně
6.7.2021
FOKUSNÍ SKUPINA
14.7.2021

Aktuality


 Pracovní skupina

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRACOVNÍ SKUPINA ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Jan Drozd - vedoucí Lesní správy Rumburk, LČR s.p.

Tomáš Salov - tiskový mluvčí, Správa NP ČŠ

Ing. Kateřina Jonáková - starostka, Svor

Bohumil Kudla - soukromý zemědělec, Horní Podluží

 

Jednání pracovní skupiny:

V rámci přípravy SCLLD probíhaly schůzky formou individuálních konzultací manažera s jednotlivými členy pracovní skupiny. 

Výsledky jednání jsou vypracovány a shrnuty v následující SWOT analýze.

SWOT - VYHODNOCENÍ JEDNÁNÍ PS ZEMĚDĚLTSVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ