Jak na informatiku? Kurzy pro učitele
14.9.2021
Kurz PODNIKNI TO!
16.9.2021
Jak na informatiku? Kurzy pro učitele
14.9.2021
Kurz PODNIKNI TO!
16.9.2021

Aktuality


 Řešení konfliktů nekonfliktně

Mediace je funkční metoda při řešení konfliktů. Jedná se o komunikaci mezi stranami sporu, která se řídí přesnými pravidly. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení problému, nehledá viníka, je řízena prostředníkem - mediátorem. Ten je neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

V současné době se mediace využívá ve Šluknovském výběžku v 5 základních školách, které mají proškolené nejen pedagogy jako školní mediátory, ale také vrstevnické mediátory. Mediace ve škole by měla přispět nejen ke zlepšení klimatu či kultury školy, ale také by měla být prostředkem k tomu, že jistá část problémů jde řešit nerepresivní formou a není poté nutné trestat prohřešky žáků výchovnými opatřeními či sníženými známkami z chování.

"V rámci projektu MAP II finančně podporujeme vzdělávání mediátorů a to jak z řady pedagogů, tak těch žákovských. V zapojených školách pravidelně probíhá ve spolupráci s osvědčenými lektory trénink mediátorů formou seminářů, webinářů a praktického nácviku v modelových situacích," dodává Hanka Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP II. 

Projekt: "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO ORP Rumburk", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.  Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt realizuje MAS Český sever, z.s.