Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci
4.6.2019
Bezodpadové setkání – Rumburk 19.6.2019
10.6.2019
Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci
4.6.2019
Bezodpadové setkání – Rumburk 19.6.2019
10.6.2019

Aktuality


 Rozloučení předškoláků a pasování na školáky v MŠ Šluknov - Svojsíkova

Srdečně zveme na slavnostní rozloučení s předškolními dětmi a jejich pasování na školáka v pondělí 17.6.2019 od 15 hodin v MŠ Šluknov Svojsíkova. Na programu je vedle úvodního slova starostky města Šluknova Mgr. Evy Džumanové a ředitelky školy Bc. Jany Korečkové, hudebního vystoupení žáků ZŠ Šluknov a divadelního představení Sváťova dividla, především pasování předškoláků na školáky.

Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Tato aktivita je spolufinancována z projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.“ Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.