Výzva pro podporu podnikání ukončena
9.10.2023
Předregistrační zájem do výzvy OPŽP
23.10.2023
Výzva pro podporu podnikání ukončena
9.10.2023
Předregistrační zájem do výzvy OPŽP
23.10.2023

Aktuality


 


Trilaterální dialog o dopravě a mobilitě

Dne 2.11.2023 se na Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz uskuteční  3. Trilaterální dialog, na kterém rádi přivítáme hosty z Německa, Polska a České republiky.

Letošní akce je věnována tématu mobility a bude se diskutovat o budoucích perspektivách s ohledem na infrastrukturu a mobilitu v našem regionu troji zemí. Kromě hlavního projevu proběhne panelová diskuse s odborníky z Polska, České republiky a Německa, kteří představí své perspektivy a know-how, a následovat bude zasedání světové kavárny, kde budete mít možnost individuálně pohovořit s různými odborníky.

Akce bude simultánně tlumočena z němčiny do angličtiny.  Pro registraci klikněte zde. Uzávěrka registrace je 26. 10. 2023. 

Volný pohyb a mobilita jsou pro úspěšné fungování pohraničního trojúhelníku zásadní. Lidé denně dojíždějí mezi třemi zeměmi za prací nebo do škol. Proto je obzvláště důležité, aby byl region, který má stále prostor pro rozvoj, připraven na budoucnost z hlediska infrastruktury a mobility. Mobilita v regionu může být efektivní pouze tehdy, pokud bude ve všech třech zemích řešena komplexně. Je proto obzvláště důležité, aby byl region připraven na budoucnost z hlediska infrastruktury a mobility.

Program v němčině zde