Datový workshop ke vzdělávacímu ne/úspěchu
6.10.2023
Trilaterální dialog o dopravě a mobilitě
20.10.2023
Datový workshop ke vzdělávacímu ne/úspěchu
6.10.2023
Trilaterální dialog o dopravě a mobilitě
20.10.2023

Aktuality


 


Výzva pro podporu podnikání ukončena

 

Po schválení programového rámce  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 MAS Český sever vyhlásila svoji historicky první výzvu pro podnikatele v programu OP TAK, priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Ke dni 6.10.2023, resp. datu ukončení příjmu žádostí, MAS přijala celkem 3 projekty v celkové výši uznatelných nákladů 4 193 595 Kč.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Získat prostředky je možné na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. 

 V následujících dnech proběhne kontrola podnikatelských záměrů žadatelů a hodnocení, dle Interních pravidel MAS Český sever.

Poř. číslo

Žadatel

CZV

1

ABX, spol. s.r.o.

1 994 212,50

2

TYSSA 1770 a.s.

1 311 124,50

3

Marko Szabó

888 258

Všem žadatelům přejeme zdar!