Tolštejnské slavnosti 2019
7.8.2019
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci
21.8.2019
Tolštejnské slavnosti 2019
7.8.2019
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci
21.8.2019

Aktuality


 Věda není věda, ale zábava

Jak "dělat vědu" zábavně ukazují přímo ve školách lektoři vzdělávací instituce Marstafit. Díky podpoře z projektu MAP II mělo příležitost si vědu zábavně vyzkoušet 1394 dětí, žáků i pedagogů ze 13 škol na Varnsdorfsku a Rumbursku v 2. pololetí školního roku 2018/9.

Vzdělávací akce byly realizovány přímo v prostorách škol. Lektor velmi schopně přizpůsoboval formu a obsah vzdělávací akce konkrétní věkové skupině. Vzdělávání probíhalo interaktivní formou vědeckých laborek, při kterých se děti a žáci přímo zapojili do pokusů při práci ve dvojicích, a formou vědeckých show předvádějící zajímavé experimenty při zapojení dobrovolníků z řad žáků. Kromě rozvoje znalostí z chemie a fyziky tak rozvíjely prostřednictvím týmové spolupráce i další sociální kompetence.  

Pro děti z mateřské školy a přípravné třídy byly zpravidla připraveny hodinové laborky, na nichž se mohly prakticky seznámit s přírodovědnými zákonitostmi. Děti pracovaly v týmech a vyzkoušely si pokus s různou hustotou kapalin. Žáci prvního až třetího ročníku již měli laborky zpravidla dvouhodinové a praktických činností si vyzkoušeli ještě více. Asi s největším úspěchem se setkala možnost vlastnoručně si vyrobit sliz, který si následně mohli odnést i domů. Pro žáky čtvrtého až devátého ročníku byla připravena vědecká show. Efektní ukázky pokusů byly doprovázeny poutavým vyprávěním a samozřejmě do jejich realizace  byli zapojeni i dobrovolníci z řad žáků. 

Akce splnila očekávané cíle, podpořila polytechnické vzdělávání přímo na školách, stimulovala zájem o tyto obory ze strany dětí a žáků, zároveň motivovala pedagogy k využívání nových metod výuky těchto oborů, když zároveň poukázala na nedostatek praktických ukázek ve výuce. V laborkách pokračujeme i v následujícím školním roce. Navíc pro pedagogy připravujeme seminář, jak začít s vědou s chutí a zábavně, který jim pomůže vést hodiny zážitkověji.

Akce byla podpořena z projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.“ Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizátorem projektu je MAS ČESKÝ SEVER, z.s.