Harmonogram výzev MAS pro IROP – CLLD
27.3.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017
Harmonogram výzev MAS pro IROP – CLLD
27.3.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017

Aktuality MAS


 


MAS vyhlásí 2. května svou první výzvu PRV v novém období

MAS Český sever, z. s. vyhlásí 2. 5. 2017 Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Půjde o první výzvu v novém programovém období a oblasti podpory budou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. v období 2014 - 2020 pod názvem Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi! Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s. v době od 12. 6. do 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem 25. 7. 2017. 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v úterý 2. května 2017

Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci,  

podpořené v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, které tvoří součást dokumentů výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 1. patro, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017 do 12 hodin. Podrobné informace budou uvedeny v textu výzvy č. 1, která bude oficiálně zveřejněna v den jejího vyhlášení, tj. 2. května 2017.

Pro zájemce o podporu uspořádáme 16. května od 9.30 h seminář v kanceláři MAS; v případě Vašeho zájmu o účast na semináři nás kontaktujte, prosím, na info@masceskysever.cz.  

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020.

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Text výzvy, fiche a další nezbytné dokumenty najdete zde.

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz
tel. 724 778 296