Pomáháme s programem Nová zelená úsporám Light
13.4.2023
O dotaci z PRV projevilo zájem 26 žadatelů
4.5.2023
Pomáháme s programem Nová zelená úsporám Light
13.4.2023
O dotaci z PRV projevilo zájem 26 žadatelů
4.5.2023 


Výzva č. 9

Poslední výzvu PRV v končícím programovém období 2014 - 2020 vyhlásila naše MAS koncem března. Do uzávěrky příjmu žádostí 28. 4. 2023 jsme obdrželi celkem 26 žádostí o dotaci. 

Celková požadovaná dotace u fichí 114 a 117 převyšuje alokaci Výzvy č. 9 viz následující přehled:

fiche 114 (investice do zemědělských podniků): přijato 16 žádostí, požadovaná dotace celkem 3 920 241 Kč, alokace na fichi 1 604 902 Kč

fiche 117 (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností): přijato 6 žádostí, požadovaná dotace celkem 2 441 646 Kč, alokace na fichi 1 604 902 Kč

fiche 421 (základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, aktivita a, e): přijaty 4 žádosti, požadovaná dotace celkem 3 211 773 Kč, alokace na fichi 3 209 805 Kč

Projekty, které vyhoví administrativní kontrole, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. O výsledku hodnocení a o schválení výběru projektů budou žadatelé informováni písemně cca v první polovině srpna 2023.

Vybrané žádosti o dotaci žadatelé odešlou k zaregistrování na RO SZIF do 31. 8. 2023.

 

Příloha: Seznam přijatých žádostí web