Co je u nás nového

 
15.12.2020

České školy naučí, děti ani učitelé spokojení ale nejsou

Podle Mezinárodního šetření TIMSS 2019 patří Česko ve výsledcích testů k nadprůměrným, ale má nejméně spokojené žáky, učitele i rodiče v Evropě.
10.12.2020

PS pro rovné příležitosti MAP II projednala novou strategii

Strategii SCLLD v oblasti vzdělávání projednala Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP II na svém 6. jednání dne 9.12.2020.  
7.12.2020

Minikonference MAPů k distanční výuce

Zástupci všech MAPů Ústeckého a Karlovarského kraje k příkladům dobré praxe v distanční výuce  
2.12.2020

Zajímá nás Váš názor na náš region!

Dotazník pro Vás: Jaké oblasti je potřeba více rozvíjet? Jaké jsou největší potřeby regionu?    

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb