MAS Český sever je tu již 15 let!
20.9.2019
Čertovské hudební dovádění
25.10.2019

Aktuality


 Učení venku děti baví

Venkovních exkurzí v národním parku České Švýcarsko se díky projektu MAP II  v květnu a červnu zúčastnilo téměř 400 našich žáků. Dalších 900 se do národního parku podívá v podzimních měsících školního roku 2019/20.

O vzdělávací akce je velký zájem. MAS ČESKÝ SEVER spolupracuje při jejich realizaci se Správou Národního parku České Švýcarsko a České Švýcarsko, o.p.s. Žáci získávají nové znalosti o přírodě, fauně i flóře venku. Dozvídají se nejen o rojovníku bahenním nebo plavuni pučivé (schválně jestli víte, co to je:), ale zároveň shledávají, jaké jsou dopady lidské činnosti na přírodu a krajinu, učí se lépe poznat místo, kde žijí a mít ho rádi. 

Žijeme v krásné krajině, proč ji nepoznat lépe. Zájemci o jarní exkurze se mohou hlásit na svobodova@masceskysever.cz.

Akce byla podpořena z projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.“ Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizátorem projektu je MAS ČESKÝ SEVER, z.s.