Výzva Program rozvoje venkova


 
15.8.2018

MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci

Téměř 6,5 mil. Kč bylo rozděleno na podpořené žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever. Výsledky hodnocení výběrové komise schválil programový výbor MAS v pondělí 13. srpna.
14.7.2018

Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci

V období 11. června až 9. července letošního roku měli zájemci o dotaci příležitost podat své žádosti prostřednictvím Portálu farmáře na MAS Český sever. Žádosti budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS v srpnu 2018.
9.6.2018

MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
18.5.2018

Výběrová komise MAS vyhodnotila projekty ve Výzvě č. 3

V úterý 15. května 2018 proběhlo hodnocení žádostí o dotaci, které MAS přijala v rámci Výzvy č. 3. Žádostí se tentokrát sešlo rekordní množství – celkem 43. Jeden z žadatelů od realizace projektu odstoupil ještě před hodnocením, takže před výběrovou komisí byl úkol vyhodnotit a přidělit body dvaačtyřiceti žádostem. Výsledky hodnocení schválil programový výbor MAS ještě téhož dne.
16.3.2018

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č.3

MAS Český sever přijala celkem 43 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Žádosti, které vyhoví kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. května 2018.16
15.1.2018

Výzva č. 3 vyhlášena

Dne 22. ledna 2018 byla vyhlášena Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci prostřednictvím MAS Český sever. Příjem žádostí je od 22. ledna do 9. března 2018, pro zájemce o dotaci jsme připravili seminář, který proběhne v kanceláři MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf dne 6. února od 10 hodin.
10.1.2018

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018

Zájemce o dotaci z Programu rozvoje venkova upozorňujeme, že další výzvu vyhlásí naše MAS v pondělí 22. ledna 2018. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty budou uveřejněny v uvedený den. Z technických důvodů došlo ke změně číslování výzvy, a proto bude po Výzvě č. 1 následovat Výzva č. 3.
2.5.2017

Výzva č. 1 PRV uzavřena

Dne 2. 5. 2017 vyhlásila MAS Český sever, z. s. Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, ve dnech 12. 6. – 26. 6. 2017. Vybrané žádosti byly zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.