Konzultace ČOSIV pro školy zdarma
25.11.2020
Minikonference MAPů k distanční výuce
7.12.2020
Konzultace ČOSIV pro školy zdarma
25.11.2020
Minikonference MAPů k distanční výuce
7.12.2020

Aktuality


 


Zajímá nás Váš názor na náš region!

Jaké oblasti je potřeba více rozvíjet? Jaké jsou největší potřeby regionu? Připravili jsme pro Vás on-line DOTAZNÍK.

Vyplněním nám pomůžete získat ještě lepší přehled o aktuálních problémech a potřebách v našem regionu. Podle výsledků nastavíme oblasti budoucích dotačních výzev, které MAS Český sever, z.s. vyhlásí.

Naše Místní akční skupina Český sever, z.s. je s vámi už 16. tým rokem. Máme radost, že se nám společně podařilo zrealizovat na 250 projektů za více jak 200 milionů korun. Chceme pokračovat ve zlepšování kvality života v našem regionu v nadcházejícím období 2021-27 v duchu naší vize: Český sever je prosperujícím regionem, který na principech udržitelného rozvoje vytváří podmínky pro kvalitní život místních obyvatel, zvyšuje svou atraktivnost pro návštěvníky a podporuje partnerství, spolupráci a inovace.

Připravili jsme pro Vás krátký zaškrtávací DOTAZNÍK,  který Vám zabere maximálně 5 minut. Vaše odpovědi jsou pro nás cennou informací. Vyplněním nám pomůžete získat ještě lepší přehled o aktuálních problémech a potřebách v našem regionu a nasměrujete budoucí dotační výzvy.

DOTAZNÍK je otevřen do 21.12.2020. Vyplněním se zároveň můžete zařadit do slosování o DÁREK v podobě regionálního produktu. 

Díky za pomoc, váš čas i postřehy. Bez vás to nepůjde.

Za MAS Český sever, z. s.
Ing. Eva Hamplová - vedoucí pracovník CLLD