Strategie MAS schválena!
14.3.2017
Harmonogram výzev MAS pro IROP – CLLD
27.3.2017
Strategie MAS schválena!
14.3.2017
Harmonogram výzev MAS pro IROP – CLLD
27.3.2017

Aktuality MAS


 Změny ve vedení Národní sítě MAS ČR a Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje

Na valné hromadě NS MAS ČR v Hranicích na Moravě byl 16. března zvolen novým předsedou Ing. Jiří Krist z MAS Opavsko. Změna nastala také ve vedení Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje, v jehož čele stanula Ing. Eva Hamplová z naší MAS, která vystřídala dosavadní předsedkyni Hanu Dufkovou z MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

 

Tisková zpráva

Ve čtvrtek 16. března se v Hranicích na Moravě konala Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS). Hlavním bodem programu byla volba do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem bylo zaregistrováno 151 mandátů, což činí téměř 90 % členské základny.

Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování Místní akční skupina Opavsko zastoupená Ing. Jiřím Kristem, který se stává novým předsedou Národní sítě místních akčních skupin pro následující období 2017-2019. Novým sídlem zastřešující národní organizace se stává Hradec nad Moravicí.

Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Český Západ prostřednictvím Jana Floriana. Nově byly zvoleny MAS Hradecký venkov prostřednictvím Jany Kuthanové a MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Ing. Františka Wintera.

MAS Český sever se stala členem výboru NS MAS.

Mimo jiné se jednalo také o návrhu na vyloučení jednoho z členů, MAS Karlštejnsko z. ú.,  za porušení zásad soužití ve spolku, poškozování dobrého jména či významu poslání NS MAS. Účastníci Valné hromady svým hlasování člena vyloučili. Počet členů Národní sítě Místních akčních skupin se tak snížil na 167 ze 179 existujících MAS.

Změna nastala také ve vedení Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje; novou předsedkyní se stala Ing. Eva Hamplová z MAS Český sever, která vystřídala Hanu Dufkovou z MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

 

Kancelář MAS Český sever, z. s.

(část tiskové zprávy převzata z http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/ns-mas-ma-nove-vedeni-2/)

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby  - místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje  metodou LEADER ve prospěch venkova. Hlavním posláním je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi působícími na venkově a hájit společné zájmy členských MAS vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS.