TURFEST 2022
10.5.2022
Cesta za dobrými příklady do Jižních Čech
24.5.2022 


MAS přijala 33 žádostí o dotaci z PRV

V neděli 8. května 2022 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever. O dotaci projevilo zájem 33 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na území našeho regionu. Jedná se o zemědělce, podnikatele v nezemědělských činnostech, ale i obce a církve. Celková alokace na podporu projektů činí 15,5 mil. Kč, požadovaná dotace je však o něco vyšší, a to cca 15,9 Kč. 

Projekty budou v průběhu května až července předmětem administrativních kontrol; ty, které kontrolám vyhoví, budou v srpnu předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány do 31. 8. 2022 na RO SZIF.

S přehledem vybraných žádostí seznámíme veřejnost, jakmile budou výsledky hodnocení schváleny představenstvem MAS Český sever.

Seznam přijatých žádostí o dotaci web