Wellbeing ve vzdělávání a střední článek ve školství
5.11.2020
Pracovní tým pro tvorbu strategie SCLLD 2021-2027
16.11.2020
Wellbeing ve vzdělávání a střední článek ve školství
5.11.2020
Pracovní tým pro tvorbu strategie SCLLD 2021-2027
16.11.2020

Aktuality


 


Přehled stavu vyjednávání a přípravy CLLD pro období 2021 – 2027

aktualizace 21.9. 2020

Jedná  se konkrétně o tyto operační programy:

  • Operační program Životní prostřední (OPŽP)

  • Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Strategický rámec Společné zemědělské politiky (SZP)

  • OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK),

  • OP Zaměstnanost+ (OP Z+)

  • OP Jan Ámos Komenský (OP JAK)

  • Provozní výdaje MAS budou hrazeny z OP Technická pomoc

Přehled opatření podporovaných z jednotlivých operačních programů v tabulce ZDE