Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky
21.7.2020
Chůvy v MŠ pokračují
3.8.2020
Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky
21.7.2020
Chůvy v MŠ pokračují
3.8.2020

Aktuality


 Pracovní skupina SMART - CHYTRÝ VENKOV

Ve dnech 22.7. – 23.7. 2020 se v sídle  MAS Český Sever ve Varnsdorfu  konalo VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ  pracovní skupiny  CHYTRÝ VENKOV.  Jednání se zúčastnilo  7 zástupců z jednotlivých  místních akčních skupin  a 3 hosté (zástupce MMR a odborník na zpracování koncepce SMART Česko).

Jakými tématy se zabývala pracovní skupina CHYTRÝ VENKOV?

„Především jsme řešili, jak do Strategií CLLD popsat inovativní rysy, které jsou sice nepovinnou kapitolou ve strategiích, ale z pohledu rozvoje území velmi důležitou a klíčovou“  vysvětluje Marek Hartych, člen pracovní skupiny z MAS Český sever a dodává: „ Chceme aby MAS měly jednoduchý a konkrétní  návod či mustr pro psaní této kapitoly a tím je chceme motivovat k zapracování inovací a SMART přístupů do strategií. Na září plánujeme také uskutečnit speciální workshop pro lidi z MAS tzv. HACKATHONU. Jedná se v podstatě o formu řízeného brainstormingu pro početnější skupiny. V rámci tohoto setkání budeme  hledat konkrétní opatření a aktivity s inovativním potenciálem na jednotlivé problémy, se kterými se potkáváme v našich regionech.“

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SMART 16.11. 2020 - ON-LINE:  ZÁPIS  

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SMART 14.12. 2020 - ON-LINE:  ZÁPIS  

Podklad pro tvorbu SWOT analýzy pro oblast SMART ŘEŠENÍ