Výzva MAS – Sociální služby II
23.3.2018
MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4
9.6.2018
Výzva MAS – Sociální služby II
23.3.2018
MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4
9.6.2018 


Výběrová komise MAS vyhodnotila projekty ve Výzvě č. 3

Tisková zpráva

Varnsdorf, 18. 5. 2018: V úterý 15. května 2018 proběhlo hodnocení žádostí o dotaci, které MAS přijala v rámci Výzvy č. 3. Žádostí se tentokrát sešlo rekordní množství – celkem 43. Jeden z žadatelů od realizace projektu odstoupil ještě před hodnocením, takže před výběrovou komisí byl úkol vyhodnotit a přidělit body dvaačtyřiceti žádostem. Výsledky hodnocení schválil programový výbor MAS ještě téhož dne.

Na žádosti ve fichi 114 (Investice do zemědělských podniků) byla vyčerpána alokace 4 mil. Kč na podporu celkem 7 projektů. Tato alokace byla z rozhodnutí programového výboru MAS navýšena z nevyčerpaných prostředků ostatních fichí ve výši 163 400 Kč na podporu hraničního projektu (tj. projektu, který byl v této fichi prvním nevybraným projektem, splňujícím minimální stanovenou výši bodů). Na 8 vybraných žádostí v této fichi tak byla přidělena konečná částka 4 163 400 Kč.

V rámci fiche 115 (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) byl podpořen 1 projekt ve výši 124 tis. Kč z alokace 4 mil. Kč.

Pokud jde o fichi 116 (Investice do lesnických technologií), umístily se na seznamu vybraných žádostí 2 projekty s celkovou výší dotace 2 400 tis. Kč z alokace 3 mil. Kč.

Ve fichi 117 (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) bylo podpořeno 15 žádostí s výší dotace celkem 3 316 334 Kč z alokace 5 mil. Kč.

Kancelář MAS Český sever, z. s.
Varnsdorf


Dokument ke stažení

 Seznam vybraných a nevybraných ŽoD - OPRAVA dle chybníku SZIF (15.8.20180)