1. jednání realizačního týmu MAP II
26.6.2018
Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018
8.11.2018

Aktuality


 


2. jednání realizačního týmu MAP II

 

2. jednání realizačního týmu MAP II k obsazení projektových pozic, plánování a harmonogramu projektových aktivit. Další informace naleznete v záložce Realizační tým.

Místní akční plán vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.