Výstupy a dokumenty

Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení MAP II červenec 2020

2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A ÚZEMÍ SO ORP RUMBURK Březen 2019 – Únor 2020 ze dne 2.7.2020

Revize SWOT-3 analýz MAP II_Verze únor 2020 ze dne 2.7.2020

Roční akční plán pro školní rok  2020/2021 projednaný RT MAP II na 13. jednání dne 2.7.2020

Aktualizovaná strategická část: STRATEGICKÝ RÁMEC MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A SO ORP RUMBURK DO ROKU 2023 Verze 4.0 ze dne 26. 6. 2020

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s. 5.11.2019: Interaktivní prezentace povolání a učebních oborů for EDUCATION & JOBS 2019 v Rumburku

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s. 31.10.2019: EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku

Roční akční plán pro školní rok  2019/2020 zahrnující i přechodné období leden-srpen 2019, září 2019

1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II ze září 2019

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů (červen 2019)  Verze 1.0 

Harmonogram plánovaných evaluací (červen 2019)

Identifikaci dotčené veřejnosti (březen 2019)

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání v Rumburku dne 8.11.2018

Strategický rámec MAP II pro území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk - Verze 3.0 z října 2018

Návrh Komunikačního plánu

Návrh Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP

Návrh Organizační struktura MAP II