Výstupy a dokumenty

Tisková zpráva - Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí, 7. září, 2021

Revize obecné SWOT analýzy březen 2021

Aktualizovaná VIZE MAP II ze dne 26.2.2021

3. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A ÚZEMÍ SO ORP RUMBURK Březen 2020 – Únor 2021 návrh

Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení MAP II červenec 2020

2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A ÚZEMÍ SO ORP RUMBURK Březen 2019 – Únor 2020 ze dne 2.7.2020

Revize SWOT-3 analýz MAP II_Verze únor 2020 ze dne 2.7.2020

Roční akční plán pro školní rok  2020/2021 projednaný RT MAP II na 13. jednání dne 2.7.2020

Aktualizovaná strategická část: STRATEGICKÝ RÁMEC MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A SO ORP RUMBURK DO ROKU 2023 Verze 4.0 ze dne 26. 6. 2020

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s. 5.11.2019: Interaktivní prezentace povolání a učebních oborů for EDUCATION & JOBS 2019 v Rumburku

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s. 31.10.2019: EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku

Roční akční plán pro školní rok  2019/2020 zahrnující i přechodné období leden-srpen 2019, září 2019

1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II ze září 2019

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů (červen 2019)  Verze 1.0 

Harmonogram plánovaných evaluací (červen 2019)

Identifikaci dotčené veřejnosti (březen 2019)

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání v Rumburku dne 8.11.2018

Strategický rámec MAP II pro území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk - Verze 3.0 z října 2018

Návrh Komunikačního plánu

Návrh Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP

Návrh Organizační struktura MAP II