Etický kodex hodnotitele
20.2.2017
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!
30.4.2017
Etický kodex hodnotitele
20.2.2017
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!
30.4.2017 


Interní postupy MAS

Řídící orgán IROP schválil návrh Interních postupů MAS Český sever po zapracování všech jeho připomínek. Tuto finální verzi pak odsouhlasilo také Představenstvo MAS v hlasování "per rollam" dne 23.8.2017.


Dokument ke stažení

 Interní postupy pro IROP_MAS Český sever_finální (pdf 823.29 KB)