Interní postupy MAS
30.4.2017
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018
10.1.2018
Interní postupy MAS
30.4.2017
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018
10.1.2018 


Výzva č. 1 PRV uzavřena

Dne 2. 5. 2017 vyhlašuje MAS Český sever, z. s. Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, ve dnech 12. 6. - 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v úterý 2. května 2017

Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci,  

podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, které tvoří součást dokumentů této výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 1. patro, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017 do 12 hodin. Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy č. 1 a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu této aktuality.

Pro zájemce o podporu uspořádáme 16. května od 9.30 h seminář v kanceláři MAS; v případě Vašeho zájmu o účast na semináři nás kontaktujte, prosím, na info@masceskysever.cz.

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Projekty mohou předkládat ti žadatelé, kteří mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz

tel. 724 778 296

 

Dokumenty ke stažení:

   Výzva č. 1 MAS Český sever pro PRV (pdf 160.55 KB)

  Fiche 114 needit. (pdf 512.92 KB)

  Fiche 115 needit. (pdf 514.82 KB)

  Fiche 116 needit. (pdf 515.07 KB)

  Fiche 117 needit. (pdf 515.66 KB)

  Fiche 118 needit. (pdf 514.97 KB)

  Fiche 119 needit. (pdf 514.07 KB)

 Fiche 126 needit. (pdf 513.11 KB)

  Instrukce pro vygenerování formuláře ŽoD přes Portál farmáře (pdf 1.45 MB)

  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP (pdf 166.56 KB)

  Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP (pdf 903.26 KB)

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (xls 201.5 KB)

  Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (pdf 312.53 KB)

  Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad) (pdf 327.19 KB)

  Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad) (pdf 327.19 KB)

  Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad) (pdf 327.19 KB)

  Interní směrnice SCLLD PRV 1 (pdf 146.29 KB)

  Etický kodex (pdf 36.12 KB)

  prezentace ze semináře pro žadatele 1. výzva - admin. postupy (pptx 508.62 KB)