Elektronizace veřejných zakázek
7.11.2018
Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání
8.11.2018
Elektronizace veřejných zakázek
7.11.2018
Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání
8.11.2018

Aktuality


 


Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018

 

ŽKP2018web

Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání, Kulturní dům Střelnice v Rumburku. Pro žáky posledních ročníků základních škol Šluknovského výběžku a veřejnost jsme ve čtvrtek 8. listopadu, 2018 ve spolupráci s místními firmami a středními školami připravili prezentaci nedostatkových profesí. 

Akce se koná v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.