Pracovní snídaně 23.11.2017
24.11.2017
Pozvánka na společnou výjezdní cestu
10.4.2018
Pracovní snídaně 23.11.2017
24.11.2017
Pozvánka na společnou výjezdní cestu
10.4.2018 


Březen 2018

  • proběhly workshopy jednotlivých PS, na kterých byli všichni oslovení spolupracovníci seznámeni s časovým harmonogramem a byly zahájeny činnosti k naplnění KA1
  • v lednu 2018 se konal workshop k vyhodnocení KPSS pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb a zástupce obcí regionu
  • poskytovateli služeb jsou zpracovány tabulky které budou využity jako podklad pro zpracování Analýzy potřeb
  • v PS byly vypracovány SWOT analýzy, byly vyhodnoceny cíle KPSS z let 2013-2017 a stanovily se cíle pro další období > tyto materiály slouží jako podklad pro Analýzu potřeb,  pro zpracování KPSSŠ a k nastavení jednotlivých opatření
  • dotazníky obcí regionu, zaslané starostům všech 18 obcí jsou vyplněny, s informacemi dále pracujeme
  • v PS proběhlo dotazníkové šetření formou rozhovoru s poskytovateli a příjemci sociálních služeb
  • na konci února bylo uzavřeno první sledovací období projektu