Pozvánka na společnou výjezdní cestu
10.4.2018
Zahájení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ
1.8.2018
Pozvánka na společnou výjezdní cestu
10.4.2018
Zahájení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ
1.8.2018 


Výjezd do partnerské MAS Brdy - Vltava

Výjezd do partnerské MAS Brdy - Vltava

V pondělí 4.6.2018 jsme se vypravili na návštěvu do partnerské MAS Brdy – Vltava.
Cílem akce bylo seznámit se s činností MAS Brdy – Vltava v oblasti komunitního plánování, především s projektem Sociální fond regionu.

Co je a jak funguje Sociální fond regionu
MAS Brdy - Vltava uspěla ve výzvě D7 - Sociální inovace s projektem Sociální fond regionu Brdy - Vltava. Projekt je zaměřen na zajištění finančních prostředků na sociální a návazné služby poskytované v regionu. Do financování služeb jsou prostřednictvím fondu zapojeny obce regionu, místní podnikatelé a nejširší veřejnost. Celý projekt je nesen v duchu "pečujeme o své blízké", o své sousedy a obyvatele regionu. Projekt posiluje sociální odpovědnost místních firem a podnikatelů za život v regionu a také odpovědnost obcí za systém sociálních služeb poskytovaných v území. Prostředky fondu jsou rozdělovány prostřednictvím výzvy, do které se mohou přihlásit pouze ověřené organizace působící na území MAS. Kontrola využitých prostředků pak probíhá zejména ze strany obcí, které přispívají největším objemem financí. Do sociálního fondu může přispívat i veřejnost

Ředitelka MAS Brdy – Vltava paní Markéta Dvořáková a její kolegyně Kateřina Boukalová si pro nás připravily velice zajímavou prezentaci. Ke konci se pak rozpoutala velmi podnětná a zajímavá diskuze, která pokračovala i při obědě.

Po obědě jsme se přesunuli za kulturou, přesněji do Památníku Karla Čapka, kde jsme si prohlédli rozsáhlou expozici.