Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
3.9.2018
Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
29.10.2018
Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
3.9.2018
Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
29.10.2018 


Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ

Realizační tým (RT) projektu se sešel 11.9.2018 v sídle MAS Český sever ve Varnsdorfu.

Byly vyhodnoceny aktivity KA2 a KA3 – vzdělávání a výjezdní cesta

Bylo dokončeny konzultace ke KPSSŠ - došlé připomínky byly zaznamenány a zpracovány. Všichni, kteří poslali připomínky, obdrží písemné vyrozumění o tom, jak byly jejich připomínky vypořádány.

Jsou projednány a stanoveny termíny workshopů PS na další sledované období.

Byly projednány další termíny vzdělávání RT a členů PS – říjen, listopad, prosinec – bude upřesněno dle volných termínů lektora.