Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
3.9.2018
Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
29.10.2018 


Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ

Realizační tým (RT) projektu se sešel 11.9.2018 v sídle MAS Český sever ve Varnsdorfu.

Byly vyhodnoceny aktivity KA2 a KA3 – vzdělávání a výjezdní cesta

Bylo dokončeny konzultace ke KPSSŠ - došlé připomínky byly zaznamenány a zpracovány. Všichni, kteří poslali připomínky, obdrží písemné vyrozumění o tom, jak byly jejich připomínky vypořádány.

Jsou projednány a stanoveny termíny workshopů PS na další sledované období.

Byly projednány další termíny vzdělávání RT a členů PS – říjen, listopad, prosinec – bude upřesněno dle volných termínů lektora.