Pracovní snídaně 23.11.2017
24.11.2017
Pracovní snídaně 23.11.2017
24.11.2017 


Září - říjen 2017

  • Starostům obcí byl zaslán dotazník průzkumu sociálních služeb a aktivit v obcích regionu.
    (k 31/12/2017 bylo zpracováno a vyplněno 13 dotazníků)
  • Uskutečnily se pracovní schůzky, na kterých jsme oslovili odborníky cílových oblastí a nabídli jim spolupráci při tvorbě KP
  • Byla vytvořena řídící skupina projektu a pracovní skupiny. Vedením skupin byli pověřeni odborníci z daných oblastí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s prací v sociálních službách a kteří se podíleli již na předchozím komunitním plánování. Každý vedoucí PS si do svému týmu vybral spolupracovníky za svoji oblasti. V týmech pracují rovněž zástupci za OPR Rumburk a Varnsdorf.
  • Starostům obcí byla odeslána informace o projektu Komunitního plánování se žádostí o případnou nominaci zástupce obce do některé z pracovních skupin. Tuto nabídku využila paní starostka z obce Mikulášovice a do PS seniorů vyslala vedoucí spolku Kolem dokola