Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1
15.11.2017
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018
15.1.2018 


Seznam vybraných žádostí ve Výzvě č. 1

Seznam vybraných žádostí a zápis ze schůze Výběrové komise MAS ze dne 17. 7. 2017 jsou uvedeny v příloze tohoto článku.